Mira la nostra presentació

Facilitar la contractació, formació i reinserció de persones en risc d'exclusió social. Presentem el projecte de Futur: Facilitar la contratación, formación y reinserción esde personas en rigo de exclusión social. Presentamos el proyecto Futur: