logo

Fundació Futur forma part de la XAS – XARXA d’ACCIÓ SOLIDÀRIA juntament amb altres entitats socials i sindicats.

Ahir es va presentar a la premsa una campanya amb el suport de l’Obra Social de la Caixa i el Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat. “Amb material escolar, més igualtat” per ajudar a que famílies sense recursos econòmics puguin obtenir el material escolar que necessiten els seus fills pel proper setembre.

foto xas 2

foto xas 1

La campanya s’inicia actualment a cinc escoles de Catalunya, que tenen en comú ser centres públics, que funcionen sota criteris de socialització del material, i situats en barris d’alt risc d’exclusió social. S’ha volgut respectar la voluntat d’anonimat dels centres escolars per a prevenir-ne l’estigmatització. La campanya pot ampliar-se a altres escoles segon les ganes d’implicació, les iniciatives de participació i l’autoorganització de la ciutadania.

La XAS posa, a través de la seva pàgina web, els materials de sensibilització -díptic, cartell i espot audiovisual- per a fer arribar a la ciutadania aquesta iniciativa solidària i participativa.

A més, hi ha un correu electrònic xarxaacciosolidaria@gmail.com, on es pot donar el suport i demanar la informació necessària per a fer arribar aquesta campanya a associacions de barris, entitats socials, centres de treball i escoles. Volem que els infants puguin accedir a l’educació en igualtat de condicions i dignitat.

Més informació de les tasques de la XAS aquí:

Font: www.xarxasolidaria.cat