Des de Fundació Futur volem remarcar la importància i la necessitat dels contractes reservats i les empreses de reinserció sociolaboral envers la societat.

Cal avançar en la contractació responsable amb alt impacte social, de qualitat i que premií la inserció de persones en risc en la contractació publica, pensem que aquest procés d’ha de dur a terme mitjançant la contractació publica envers empreses d’inserció. Per això volem fer difusió del vídeo de la nostra entitat Feicat, on explica amb claredat l’obligatorietat i possibilitat de la contractació reservada a empreses d’inserció i centres especial d’ocupació. Comptem amb tu per garantir més impacte social.

Raimon Martinez, Director General i Acció Social.