Fundació Futur va fer el càtering d’una conferència de 1.200 persones on es parlava de les empreses socials, com la nostra. Al sopar, però, només hi va assistir una desena part, 120 persones aproximadament, el Director del Banc Mundial, el del Cosmocaixa, el de National Geographic, Green Peace, entre d’altres. Del que es tractava, era de ajuntar tot tipus de gent, ja sigui de “dalt” com de “baix”.

foto_noticia_conferencia_IESE

El sopar es va fer al Cosmocaixa i teníem per paret el bosc inundat, amb caimans, troncs d’arbres amazònics, tortugues centenàries i altra fauna que la meva ignorància no permet definir ara mateix.

Aida Fernández Salvans
Responsable de CàteringFundació Futur hizo el catering de una conferencia de 1.200 personas donde se hablaba de las empresas sociales, como la nuestra. A la cena, sin embargo, sólo acudió una décima parte, 120 personas aproximadamente, el Director del Banco Mundial, el del Cosmocaixa, el de National Geographic, Green Peace, entre otros. De lo que se trataba, era de juntar todo tipo de gente, ya fuese de “arriba” como de “abajo”.

foto_noticia_conferencia_IESE

La cena se hizo en el Cosmocaixa y teníamos por pared un bosque inundado con caimanes, troncos de árboles amazónicos, tortugas centenarias y demás fauna que mi ignorancia no permite definir ahora mismo.

Aida Fernández Salvans
Responsable de CateringFundació Futur did the catering for a conference of 1,200 people where talking about social enterprises, such as ours. At dinner, but only attended one tenth, about 120 people, the Director of the World Bank, the Cosmocaixa director, the National Geographic, Green Peace, among others. From that it was joined by all kinds of people, either “up” and “low”.

foto_noticia_conferencia_IESE

Dinner was at Cosmocaixa the wall and had to flooded forest, with alligators, Amazonian tree trunks, turtles and other wildlife centennial my ignorance can not define now.

Aida Fernández Salvans
Catering’s Responsible