Els nous estudis sobre la incidència de la pobresa a Espanya, confeccionats
pel Laboratori d’Anàlisis Econòmic de la Universitat d’Oviedo REGIOlab y per l’Institut Valencia d’Investigacions Econòmiques IVIE, amb dades del 2011, vinculen el concepte de pobresa amb el cost de vida de les comunitats autònomes a on viuen els afectats.

De manera que, si a Catalunya hi ha més riquesa o es podria entendre, menys pobresa, el fet de que el cost de vida sigui superior, aixeca el nivell per calcular dita pobresa.

1399670351_238349_1400328446_noticia_normal

D’aquests informes es desprèn que a Catalunya un 33,03% de la població
pateix aquesta afectació per pobresa. Catalunya, Canaries, Balears, Valencia
i Murcia són les autonomies amb més percentatge de pobresa. La mitjana
d’Espanya s’ubica a l’entorn del 20%. Font de la imatge: El País.

Des de la Fundació Futur seguirem prioritzant, dins la nostra tasca social, el donar un servei d’alimentació que cobreixi aquestes mancances tan greus als nostres territoris.

Font de la imatge: El País.