Equip Humà

L’equip humà de Fundació Futur està format per un patronat i un equip multidisciplinar amb més de 250 professionals i 15 voluntaris.

L’estructura organitzativa està regida per un patronat, que n’és el màxim òrgan decisori, que supervisa l’activitat encapçalada per la Direcció General i un equip directiu de cada área organitzativa.

President: Sergi López
Director General: Roger  Casas
Responsable d’Administració: Olga Sianes
Responsable d’Innovació i Creativitat: Efrén García
Responsable de Qualitat i Dietética: Laura Beltrán
Responsable de col·lectivitats: Anna Bueno
Responsable de RRHH: Mireia Muntaner
Responsable d’Acció Social: Nuria Morató
Responsable de Botigues: Bruno López
Responsable de Càtering: Joan Carles López
Responsable de Màrqueting: Cristina Canalías

PATRONAT
Des de juliol de 2015 el nostre Patronat té la següent configuració:
President: Sergi López
Vocals:
Vice-President: Xavier Pont Martín
Secretari: Joan Jové
Iolanda Boldú
Nuria Morató
Rosa María Bellés Guitart