Completada con éxito la emisión de títulos participativos de Fundació Futur

En 15 dies hàbils s’ha cobert plenament la subscripció participativa de 300.000 euros. Des de divendres 20 de novembre la Fundació Futur, el teixit social, la societat civil i l’economia social i solidària han assolit [...]