La Jove Cambra d’Igualada és una associació apolítica i aconfessional, formada per joves d’entre 18 i 40 anys, amb l’objectiu d’autosuperació i formació personal. Els membres de la entitat, dediquen de manera altruista a formar-se a través de la realització de programes que provoquen una incidència beneficiosa sobre la comunitat. El propòsit d’aquests programes, és desenvolupar la capacitat de lideratge, la responsabilitat social i la companyonia suficient per a produir canvis positius.

Com a model d’empresa, van escollir Fundació Futur, ja sigui per la RSC, el respecte al medi ambient o el model alimentari que hem assolit. Ens van convidar a presentar el projecte i en Manuel Almirall va fer una detallada explicació sobre la fundació i el seu trajecte al llarg dels 15 anys que està a punt de complir. Curiosament, els Joves de la Cambra, també celebraven la seva quinzena edició.

foto_noticia_15e_sopar_de_gala_a_l_antic_escorxador_igualada

Aprofitant l’avinentesa, es van llepar els dits amb un timbal de patata amb Idiazábal i un bacallà a la mel que van cuinar els nostres companys en motiu d’aquesta celebració, que va tenir lloc a l’Antic Escorxador de la Ciutat d’Igualada, reconvertit en espai polivalent.

Aida Fernández Salvans
Responsable de CàteringLa Jove Cambra de Igualada es una asociación apolítica y aconfesional, formada por jóvenes de entre 18 y 40 años, con el objetivo de autosuperación y formación personal. Los miembros de la entidad, dedican de manera altruista a formarse a través de la realización de programas que provocan una incidencia beneficiosa sobre la comunidad. El propósito de estos programas, es desarrollar la capacidad de liderazgo, la responsabilidad social y el compañerismo suficiente para producir cambios positivos.

Como modelo de empresa, escogieron Fundació Futur, ya sea por la RSC, el respeto al medio ambiente o el modelo alimentario que hemos alcanzado. Nos invitaron a presentar el proyecto y Manuel Almirall hizo una detallada explicación sobre la fundación y su trayecto a lo largo de los 15 años que está a punto de cumplir. Curiosamente, los Jóvenes de la Cámara, también celebraban su decimoquinta edición.

foto_noticia_15e_sopar_de_gala_a_l_antic_escorxador_igualada

Aprovechando la ocasión, se lamieron los dedos con un timbal de patata con Idiazábal y un bacalao a la miel que cocinar nuestros compañeros con motivo de esta celebración, que tuvo lugar en el Antiguo Matadero de la Ciudad de Igualada , reconvertido en espacio polivalente.

Aida Fernández Salvans
Responsable de CateringThe Jove Cambra d’Igualada is a non-denominational and apolitical association formed by young people between 18 and 40, with the aim of autosuperació and training staff. The members of the entity engaged altruistically to form through the implementation of programs that cause a beneficial impact on the community. The purpose of these programs is to develop leadership skills, social responsibility and companionship enough to produce positive changes.

As a business model, chose Fundació Futur, either CSR, respect for the environment or the food model that we have reached. We were invited to present the project and Manuel Almirall made a detailed explanation about the foundation and its journey over the 15 years that is about to meet. Interestingly, Joves de la Cambra, also celebrated its fifteenth anniversary.

foto_noticia_15e_sopar_de_gala_a_l_antic_escorxador_igualada

Taking this opportunity, they lick their fingers with a drum and a potato with Idiazábal cod in honey that cook our colleagues on the occasion of this celebration, which took place in the Old Slaughterhouse City Igualada , turned into a multipurpose space.

Aida Fernández Salvans
Catering’s Responsible