El pròxim dia 16 de maig la Xarxa d’Atenció de Persones Sense Llar (XAPSLL) i l’Ajuntament de Barcelona organitzarà el Recompte de persones que dormen al carrer, amb col·laboració de Fundació Futur i 30 entitats més, a més dels 900 voluntaris que hi participaran.

El recompte té una doble finalitat: contribuir a millorar la capacitat de resposta dels serveis a les persones sense sostre i sensibilitzar a la població sobre aquest fenomen. Des de la XAPSLL volem estendre el compromís que tenim amb les persones sense llar i la defensa dels seus drets a totes les entitats implicades en la ciutat de Barcelona.

Des de la XAPSLL s’han establert diferents punts de trobada en els diferents districtes, en funció de la participació i extensió d’aquests. En el cas del districte de l’Eixample (dreta), Fundació Futur participarà oferint el Menjador Social Futur com a punt de trobada, on en finalitzar s’oferirà un refrigeri d’aigua i galetes, i la coordinadora d’aquest districte serà l’Educadora Social del nostre Menjador.