Menja futur triada com a un dels deu projectes de tota españa com a innovador a nivell social, dins la convocatòria de Momentum Project 2013, que impulsa ESADE i el BBVA per donar suport a iniciatives socials innovadores.

El projecte contempla evolucionar les botigues Menja Futur cap a una franquícia social.

Més informació: http://momentum-project.org/emprendimientos/menjafutur/