Els dies 24 i 25 de març va tenir lloc el III Congrés del Tercer Sector Social al Centre de Convencions Internacional de Catalunya i Futur juntament amb Andròmines hi van estar presents compartint estand, sensacions i experiències.

Va ser una fira per a totes aquelles entitats que ens dediquem al tercer sector, una fira per establir sinèrgies, per a conèixer els diferents recursos que ofereixen les entitats i d’aquesta manera poder configurar un gran mapa de les entitats, serveis, formacions… disponibles al territori per tal de poder millorar, complementar i assessorar més eficientment a les diferents persones en situació o risc social amb les que treballem.

També voldríem destacar la vessant formativa, de compartir experiències i reflexions amb la realització de nombroses conferencies, àgores d’experiències i taules de treball, que si més no ens han servit per a conèixer altres realitats, altres metodologies i camps de treball, però sense perdre de vista quin és el nostre objectiu, caminar junts cap a una societat més igualitària, cap un futur millor.Los días 24 y 25 de Marzo tuvo lugar el III Congreso del Tercer Sector Social en el Centre de Convencions Internacional de Catalunya y Futur junto con Andròmines estuvieron presentes compartiendo stand, sensaciones y experiencias.

Fue una feria para todas aquellas entidades que nos dedicamos al tercer sector, una feria para establecer sinergias, para conocer los diferentes recursos que ofrecen las entidades y poder configurar un gran mapa de las entidades, servicios, formaciones… disponibles en el territorio para poder mejorar, complementar y asesorar más eficientemente a las diferentes personas en situación o riesgo social con las que trabajamos.

También quisiéramos destacar la vertiente formativa, de compartir experiencias y reflexiones con la realización de numerosas conferencias, ágoras de experiencias y mesas de trabajo, que al menos nos han servido para conocer otras realidades, otras metodologías y campos de trabajo, pero sin perder de vista cuál es nuestro objetivo, caminar juntos hacia una sociedad más igualitaria, hacia un futuro mejor.On March 24 and 25 held the 3rd Congress of the Third Sector in Social International Convention Centre of Catalonia and Futur with flea sharing booth there were present, feelings and experiences.

It was fair to all those organizations that are dedicated to the third sector, to establish a fair synergies to know the different organizations that offer resources, and thus able to configure a large map of the entities, services, training, etc. available to the territory in order to improve, enhance and assess more effectively the various people at risk with which social work.

We would also like to emphasize the educational aspect, to share experiences and reflections with the completion of numerous conferences, great experiences and work tables, which have at least helped to know other realities, other methods and fields of work, but without lose sight of what is our goal, to walk together towards a more egalitarian society towards a better future.