El passat diumenge, 17 d’octubre de 2010, les entitats de la Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya van signar el Compromís contra l’exclusió social. A l’acte, celebrat al Teatre Zona Nord, van asistir més de 300 persones i va comptar amb els parlaments del president de la Generalitat, José Montilla, i de la presidenta de la Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, Àngels Guiteras.

foto_noticia_dia_compromis_contra_exclusio_social_1

El president de la Generalitat, Jose Montilla, amb la
Silvia Villon, treballadora de Futur Just

El document signat recull deu compromisos per part de les entitats socials i deu que es traslladen a les institucions i a la societat en general per eradicar la pobresa. Un dels objectius principals contra la pobresa, seria arribar a reduir en un 25% l’exclusió social per a l’any 2015. També es demana que la inversió social a Catalunya s’equipari amb la de la mitjana europea, que el sistema financer es comprometi de manera real i efectiva amb el dret a un habitatge digne per a tothom i que els ciutadans consumeixin de manera responsable.

foto_noticia_dia_compromis_contra_exclusio_social_2

L’equip humà de catèring de Futur Just,
preparats per donar un bon servei

Pel que fa als compromisos de les entitats, destaquen defensar amb més força una societat en què els drets de tothom siguin efectius, invertir més recursos en les persones amb dificultat d’accés al mercat laboral, col·laborar més intensament amb les administracions i prestar especial atenció als nous perfils de pobresa generats per la crisi econòmica.

Nota: l’informació és de la web de la Taula d’entitats del Tercer Sector

Podeu llegir el compromís final de les entitats socials de Catalunya clicant aquíEl pasado domingo, 17 de octubre de 2010, las entidades de la Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya firmaron el Compromiso contra la exclusión social. En el acto, celebrado en el Teatro Zona Norte, asistieron más de 300 personas y contó con los parlamentos del presidente de la Generalitat, José Montilla, y de la presidenta de la Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, Àngels Guiteras..

foto_noticia_dia_compromis_contra_exclusio_social_1

El presidente de la Generalitat, Jose Montilla, con
Silvia Villon, trabajadora de Futur Just

El documento firmado recoge diez compromisos por parte de las entidades sociales y diez que se trasladan a las instituciones y a la sociedad en general por erradicar la pobreza. Uno de los objetivos principales contra la pobreza, seria llegar a reducir en un 25% la exclusión social para el año 2015. También se pide que la inversión social en Catalunya se equipare con la de la media europea, que el sistema financiero se comprometa de manera real y efectiva con el derecho a una vivienda digna para todo el mundo y que los ciudadanos consuman de manera responsable.

foto_noticia_dia_compromis_contra_exclusio_social_2

El equipo humano de catering de Futur Just,
preparados para dar un buen servicio

Con respecto a los compromisos de las entidades, destacan defender con más fuerza una sociedad en qué los derechos de todo el mundo sean efectivos, invertir más recursos en las personas con dificultades para acceder en el mercado laboral, colaborar más intensamente con las administraciones y prestar especial atención a los nuevos perfiles de pobreza generados por la crisis económica.

Nota: la información es de la web de la Taula d’entitats del Tercer Sector

Podéis leer el compromiso final de las entitdes sociales de Catalunya clicando aquíOn Sunday, 17th October 2010, the entities of la Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya signed the pledge against social exclusion. The event, held at Zona Nord Theatre, they attend more than 300 people and featured speeches from the President of the Generalitat, José Montilla, president and officers of entities in la Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, Àngels Guiteras.

foto_noticia_dia_compromis_contra_exclusio_social_1
The President of the Generalitat, Jose Montilla, with
Silvia Villon

The signed document includes ten commitments by social organizations and ten who move to institutions and society at large to eradicate poverty. One of the main objectives of poverty would be reduced by 25% social exclusion by 2015. It also calls for social investment in Catalonia is equivalent to the European average, the financial system to engage in a real and effective with the right to decent housing for everyone and that people consume responsibly.

foto_noticia_dia_compromis_contra_exclusio_social_2

The team catering of Futur Just
ready to give good service

With regard to the commitments of entities are more strongly defended a society in which everyone’s rights are effective, invest more resources in people with difficulty in accessing the labor market, collaborate more closely with government and provide special attention to the new poverty profiles generated by the economic crisis.

Note: information provided by la Taula d’entitats del Tercer Sector

You can read the final compromise of the Entitats socials de Catalunya by clicking here