Els passats 21, 22 i 23 de març la Isabel Coderch, responsable del projecte Menjadors Escolars Saludables (MES), va assistir a Roma al programa plurianual d’activitats del Consorci Risteco-Terre Citoyenne anomenat “Eating City”.

L’objectiu del programa que va néixer el 2010, és crear oportunitats per a donar-les a conèixer a nivell internacional a Europa, la Xina, els Estats Units i Àfrica per tal d’elaborar posteriorment estudis de casos en múltiples dimensions (ecadim) i una sèrie de “quaderns” amb proposicions concretes dirigides als responsables de les decisions públiques i privades que intervenen en els processos per sobre i per sota de la cadena alimentària, així com a tots els operadors i responsables de la restauració.

La modalitat de desenvolupament de cada esdeveniment preveu l’organització de tres tallers temàtics, que es tradueixen en un estudi de casos comparables, els cd Ecadim i l’organització d’una conferència pública plenària que té com a objectiu la propagació d’una nova cultura empresarial més sostenible i responsable.Los pasados 21, 22 y 23 de marzo Isabel Coderch, responsable del proyecto Menjadors Escolars Saludables (MES), asistió en Roma al programa plurianual de actividades del Consorcio Risteco–Terre Citoyenne llamado “Eating City”.

El objetivo del programa que nació en 2010, es de crear oportunidades para conocerse a nivel internacional en Europa, China, Estados Unidos y Africa para elaborar estudios de casos en múltiples dimensiones (ecadim) y una serie de “cuadernos” con proposiciones concretas dirigidas a los responsables de las decisiones públicas y privadas que intervienen en los procesos por arriba y por debajo de la cadena alimentaria, así como a todos los operadores y comandatarios de la restauración.

La modalidad de desarrollo de cada evento prevee la organización de tres talleres temáticos, que se traducen en un estudio de casos comparables, los CDs Ecadim y la organización de una conferencia pública plenaria cuyo objetivo es la propagación de una nueva cultura empresarial más sostenible y responsable.The past March 21, 22 and 23 Isabel Coderch, Healthy School Meal Program (MES), came to Rome to multi-year work program of the Consortium Risteco-Terre Citoyenne called “Eating City”.

The objective of the program, which was born in 2010, is to create opportunities to meet internationally in Europe, China, USA and Africa to develop case studies in multiple dimensions (ecadim) and a series of “notebook” with concrete proposals aimed at those responsible for public and private decision processes involved in above and below the food chain, and all operators, partnership of the restoration.

The mode of development of each event provides for the organization of three thematic workshops, resulting in a study of comparable cases, the cd Ecadim and organizing a public conference meeting which aims to spread a new culture of more sustainable and responsible business.