futur JOB-01FUTURJOB és un nou programa d’orientació sociolaboral impulsat per FUNDACIÓ FUTUR amb la voluntat de donar més força i agilitat als itineraris d’inserció sociolaboral.

futur JOB-01FUTURJOB es un nuevo programa de orientación sociolaboral impulsado por FUNDACIÓ FUTUR con la voluntad de dar más fuerza y agilidad a los itinerarios de inserción sociolaboral.

FUTURJOB neix amb el suport de l’Obra Social “la Caixa” per construir un equip tècnic dins de Futur que pugui realitzar aquesta inserció amb itineraris que siguin àgils i permetin, en pocs mesos, formar i capacitar els nostres usuaris.

FUTURJOB comptarà amb l’assistència de la figura d’un prospector d’empreses per a la recerca i concreció d’oportunitats de llocs de treball per als nostres usuaris dins del món laboral.

L’èxit i alhora el repte de FUTURJOB rau en el fet de formar, preparar i inserir el màxim nombre de persones en risc d’exclusió dins del món laboral, i aconseguir que signin un nou contracte laboral que els permeti la inserció que busquem.

Amb FUTURJOB també cuinem un futur millor.

FUTURJOB nace con el apoyo de la Obra Social “la Caixa” para construir un equipo técnico dentro de Futur que pueda realizar esta inserción con itinerarios que sean ágiles y permitan, en pocos meses, formar y capacitar a nuestros usuarios.

 

FUTURJOB contará con la asistencia de la figura de un prospector de empresas para la investigación y concreción de oportunidades de puestos de trabajo para nuestros usuarios dentro del mundo laboral.

 

El éxito y a la vez el reto de FUTURJOB consiste en formar, preparar e insertar el máximo número de personas en riesgo de exclusión dentro del mundo laboral, y conseguir que firmen un nuevo contrato laboral que los permita la inserción que buscamos.

 

Con FUTURJOB también cocinamos un futuro mejor.