La Fundació Futur, amb la col·laboració del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya i el Fons Social Europeu, va iniciar aquest 15 de desembre l’aplicació del seu Programa Integral  de Garantia Juvenil.

El programa donarà suport formatiu i professional  a 32 joves d’entre 15 i 30 anys que es troben en una situació de vulnerabilitat i risc d’exclusió social.  Aquest es realitzarà des de la mateixa Fundació, que compta amb tècnics socials especialitzats que realitzaran un seguiment personalitzat d’acord a les necessitats de cadascun dels participants.

La seva  finalitat es dotar als beneficiaris d’eines  que fomentin el seu empoderament  i així es puguin integrar  al mercat laboral amb total normalitat.

Amb la col·laboració de: