Futur va participar el dissabte 5 de juny a les jornades del Club EMAS (Associació d’organitzacions registrades EMAS a Catalunya) per festejar el dia mundial del Medi Ambient al Parc de la Ciutadella de Barcelona el passat dissabte 5 de juny. Hi va haver jocs, activitats, música, tallers…

EMAS és l’acrònim d’Eco-Management and Audit Scheme, una eina de gestió per a empreses i altres organitzacions, d’aplicació voluntària, que permet avaluar, millorar i donar a conèixer el seu comportament ambiental. Les organitzacions EMAS estan reconegudes per la Unió Europea com a empreses que garanteixen la veracitat de la informació ambiental que aquestes faciliten.Futur participó en las jornadas del Club EMAS (Asociación de organizaciones registradas EMAS en Cataluña) para festejar el día mundial del Medio Ambiente en el Parque de la Ciutadella de Barcelona el pasado sábado 5 de junio. Hubo juegos, actividades, música, talleres…

EMAS es el acrónimo de Eco-Management and Audit Scheme, una herramienta de gestión para empresas y otras organizaciones, de aplicación voluntaria, que permite evaluar, mejorar y dar a conocer su comportamiento ambiental. Las organizaciones EMAS están reconocidas por la Unión Europea como a empresas que garantizan la veracidad de la información ambiental que éstas facilitan.Futur participated at conferences Club EMAS (EMAS registered organizations Association of Catalonia) to celebrate World Environment Day in Parc de la Ciutadella in Barcelona on Saturday 5 June. There were games, activities, music, workshops, etc.

EMAS stands for Eco-Management and Audit Scheme, a management tool for companies and other organizations, voluntary application, which evaluate, improve and publicize their environmental behavior. The organizations are EMAS recognized by the European Union as companies that guarantee the accuracy of the environmental information they provide.