El passat 4 de febrer vam tenir la visita de BTV en la nova botiga Menja Futur situada en la Facultat d’Educació Social i Treball Social de la Pere Tarrés.

http://www.btv.cat/btvnoticies/2015/02/11/menja-futur-botiga-solidaria/

Menja Futur és un projecte promogut per la Fundació Futur, que va néixer amb el finançament de la Marató de Tv3 contra la pobresa, que es va celebrar al maig de l’any 2012.

Fundació Futur és una empresa d’economia social que té com a missió generar un impacte positiu en la societat, contractant a persones en risc d’exclusió per aconseguir la seva integració sociolaboral en la producció i la comercialització de plats elaborats amb productes de temporada, de proximitat, ecològics i de comerç just, sempre que ens és possible.

Futur té com a objecte social la restauració col·lectiva i el càtering social, prioritzant col·lectius vulnerables com la infantessa, les persones grans i els menjadors socials.

Menja Futur suposa una nova línia d’activitat dins del grup Futur, amb un objectiu doble: d’una banda proporcionar al públic general plats i menús assequibles i saludables a un preu just, i per l’altra, ajudar a persones necessitades, en risc d’exclusió social a través del Tiquet Futur, oferint-los un menú subvencionat de 2,95€ que es reparteix a aquestes persones a través de col·laboradors socials com Caritas, Serveis Socials de l’Ajuntament de Barcelona, Avis Món, Sant Joan de Déu i Arrels Fundació. Amb els ingressos aconseguits amb les vendes de les botigues se subvencionen els menús Tiquet Futur.

En aquests moments, des que es va obrir la primera botiga del carrer Tallers al maig de 2013 fins al febrer de 2015, hem distribuït més de 12.500 menús socials i hem contractat en aquestes botigues a més de 6 persones d’inserció social.

Esmentar també que Menja Futur compta amb el suport de Momentum Project d’ESADE i BBVA, per promoure iniciatives socials innovadores, amb la intenció d’impulsar Menja Futur com la primera franquícia social espanyola.

Menja Futur vol fomentar el consum responsable. Està dirigit a pal·liar la manca de molta gent sense recursos que té cada dia més difícil gaudir d’un menjar digne, i, d’altra banda, aprofitar que hi ha molta ciutadania amb ganes d’ajudar i recolzar les iniciatives inclusives. Menja Futur és una bona oportunitat per fer-ho.

A més, a l’octubre de 2014 el model de botiga Menja Futur va obtenir de l’Ajuntament de Barcelona el premi a “la millor iniciativa comercial de l’any”, en la 17a edició dels premis “Barcelona, ​la millor botiga del món”.

Per això el nostre missatge principal continua sent:
Cuinem un futur millor!
El pasado 4 de febrero tuvimos la visita de BTV en la nueva tienda Menja Futur ubicada en la Facultad de Educación Social y Trabajo Social de la Pere Tarres.

http://www.btv.cat/btvnoticies/2015/02/11/menja-futur-botiga-solidaria/

Menja Futur es un proyecto promovido por la Fundació Futur, que nació con la financiación del Marató de TV3 contra la pobreza que se celebró en mayo del año 2012.

Fundació Futur es una empresa de economía social que tiene la misión de generar un impacto positivo en la sociedad, contratando a personas en riesgo de exclusión para lograr su integración socio laboral a través de la producción y la comercialización de platos elaborados con productos de temporada, de proximidad, ecológicos y de comercio justo, siempre que es posible.

Futur tiene como objeto social la restauración colectiva y el catering social, priorizando colectivos vulnerables como la infancia, los mayores y los comedores sociales.

Menja Futur supone una nueva línea de actividad dentro del grupo Futur, con un objetivo doble: por un lado proporcionar al público general platos y menús asequibles y saludables a un precio justo, y por otro, ayudar a personas necesitadas, en riesgo de exclusión social, a través del Ticket Futur, que subvenciona un menú de 2,95€ que se reparte a estas personas a través de colaboradores sociales como Caritas, Servicios Sociales del Ayuntamiento de Barcelona, Avis Món, San Juan de Dios y Arrels Fundació. Con los ingresos conseguidos con las ventas de las tiendas se subvencionan los menús Ticket Futur.

En estos momentos, desde que se abrió la primera tienda en la calle Tallers, en mayo de 2013 hasta febrero de 2015, hemos distribuido más de 12.500 menús sociales y hemos contratado en esta tienda a más de 6 personas de inserción social.

Mencionar también que Menja Futur cuenta con el apoyo de Momentum Project de ESADE y el BBVA, para promover iniciativas sociales innovadoras, con la intención de impulsarla como la primera franquicia social española.

Menja Futur quiere fomentar el consumo responsable. Está dirigido a paliar la carencia de mucha gente sin recursos que tiene cada día más difícil disfrutar de una comida digna, y, por otro lado, aprovechar que hay ciudadanos con ganas de ayudar y apoyar las iniciativas inclusivas. Menja Futur es una buena oportunidad para hacerlo.

Además, en octubre de 2014 el modelo de tienda Menja Futur obtuvo del Ayuntamiento de Barcelona el premio a “la mejor iniciativa comercial del año”, en la 17a edición de los premios “Barcelona, ​​la mejor tienda del mundo”.

Por eso nuestro mensaje principal continúa siendo:
¡Cocinamos un futuro mejor!