Facilitar la contractació, formació i reinserció de persones en risc d’exclusió social.
Presentem el projecte de Futur:

Facilitar la contratación, formación y reinserción esde personas en rigo de exclusión social.
Presentamos el proyecto Futur: