Política de protecció de dades

FUNDACIÓ FUTUR com a Responsable del Tractament, garanteix un nivell adequat i coherent de protecció de les persones físiques pel que fa a les seves dades personals, objecte de tractament per l’empresa, d’acord amb el Reglament General de protecció de dades (2016/679) i altres normatives de protecció de dades aplicables.

 

FUNDACIÓ FUTUR només tracta dades personals amb plena responsabilitat i lleialment, i d’acord amb bases jurídiques que permeten la licitud del tractament. Així mateix ha adoptat les mesures de seguretat oportunes i apropiades als riscos avaluats i identificats objectivament per als drets i llibertats de les persones interessades, als quals poguessin donar lloc els tractaments realitzats per la nostra organització.

 

A continuació, s’ofereix informació addicional i ampliada respecte a les activitats de tractament específiques, realitzades per FUNDACIÓ FUTUR a través del seu lloc web:

 

INFORMACIÓ ADDICIONAL SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

 

Responsable del tractament

Identitat: FUNDACIÓ FUTUR

NIF: G62444963

Adreça Postal: Passatge de la Via Trajana B

Telèfon: 93 302 19 27

Correu electrònic: info@futur.cat

 

Finalitat del tractament de les dades i conservació

FUNDACIÓ FUTUR tractarà les seves dades personals per a:

  • Poder respondre a la seva consulta o petició d’informació.
  • Tramitar la seva alta com a voluntari de la fundació.
  • Poder inscriure’l a la nostra base de dades per enviar-li comunicacions informatives sobre les nostres activitats i serveis.
  • Tramitar la seva donació econòmica d’acord amb les seves indicacions.

 

Una vegada complerta la finalitat per la qual es va dur a terme el tractament de les seves dades, aquestes es destruiran i només seran conservades les necessàries per dur a terme reclamacions o donar compliment a les normatives aplicables. En el cas de que desitgi rebre les nostres comunicacions informatives conservarem les seves dades fins que ens comuniqui el seu interès en deixar de rebre-les.

 

Legitimació per al tractament

La base legal que ens autoritza per al tractament de les seves dades és el consentiment prestat per vostè en el moment en què es posa en contacte amb nosaltres per via telemàtica.

 

Destinataris de les seves dades

Les seves dades no seran comunicades a tercers, excepte en cas d’obligació legal.

 

Drets de l’interessat

Com a usuari de https://www.futur.cat/,  tindrà dret a:

  • Accedir, rectificar, oposar-se al tractament o sol·licitar la supressió de les seves dades, en el moment que consideri que no són necessàries per a la finalitat que van ser recollides.
  • A sol·licitar la portabilitat de les dades o a limitar el tractament, en aquest cas només conservarem les estrictament necessàries per a l’exercici de reclamacions.
  • Retirar el seu consentiment en qualsevol moment.
  • Per procedir a l’exercici de drets haurà de posar-se en contacte amb nosaltres adjuntant còpia del seu DNI a la nostra adreça de correu electrònic info@futur.cat, o si considera que els seus drets han estat vulnerats podrà posar-se en contacte amb l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).