Fundació Futur i Coop 57 fan la primera emissió de títols participatius d’una fundació per finançar les obres de la nova cuina central.

 • Durada de l’emissió: De l’1 de novembre al 31 de desembre de 2009.
 • Import de l’emissió: 300.000€
 • Import de cada títol: 1.000€
 • Termini: 2 anys (Coop 57 garanteix el retorn avançat en cas de necessitat)
 • Interès anual: 2,75%

Trobareu tots els detalls per a participar en aquesta emissió al web del Coop 57: ww.coop57.coop

Més informació:
Informació general
Díptic informatiu
Formulari de sol·licitudFundació Futur y Coop 57 hacen la primera emisión de títulos participativos de una fundación para financiar las obras de su nueva cocina central.

 • Duración de la emisión: Del 1 de noviembre al 31 de diciembre de 2009
 • Importe de la emisión: 300.000€
 • Importe de cada título: 1.000€
 • Plazo: 2 años (Coop 57 garantiza el retorno avanzado en caso de necesidad)
 • Interés anual: 2,75%

Encontrareis todos los detalles para participar en esta emisión en la web del Coop 57: www.coop57.coop

Más información:
Información general
Díptico informativo
Formulario de solicitudFundació Futur/COOP 57 is the first foundation to issue participatory securities to finance its work on the new central kitchen.

 • Dates of Issuance: 1 November – December 31, 2009
 • Total Amount to be Issued: 300.000€
 • Amount of Each Title: 1.000€
 • Term: 2 years (Coop 57 guarantees your return before term-end if necessary)
 • Annual Interest Rate: 2.75%

Participation Details: www.coop57.coop

More information:
Overview
Diptych information
Request Form