Futur ha col·laborat en la inauguració de la primera estació de servei de càrrega ràpida per a cotxes elèctrics de l’estat espanyol. Hi ha assistit el Jordi Hereu i tots els directius d’Endesa i Cepsa, benzinera pionera en donar aquest servei.

foto_noticia_inauguracio_primera_estacio_cotxe_electric

Com sempre, els nostres productes han agradat “muy mucho” i ens han demanat referències per a properes ocasions, des de l’alcaldia. Tot pot ser que sigui per a aconseguir vots però, per si les mosques, els hi hem donat les nostres dades i els hem convidat a conèixer-nos.

Aida Fernández Salvans
Responsable de CàteringFutur ha colaborado en la inauguración de la primera estación de servicio de carga rápida para coches eléctricos del estado español. Han asistido Jordi Hereu y todos los directivos de Endesa y Cepsa, gasolinera pionera en dar este servicio.

foto_noticia_inauguracio_primera_estacio_cotxe_electric

Como siempre, nuestros productos han gustado “muy mucho” y nos han pedido referencias para próximas ocasiones, desde la alcaldía. Todo puede ser que sea para conseguir votos pero, por si las moscas, les hemos dado nuestros datos y los hemos invitado a conocernos.

Aida Fernández Salvans
Responsable de CateringFutur has worked at the inauguration of the first service station for fast charging electric cars in Spain. George attended the Crown and all managers of Endesa and Cepsa, petrol pioneer in providing this service.

foto_noticia_inauguracio_primera_estacio_cotxe_electric

As always, our products have enjoyed “very much” and have requested references for future occasions, from the mayor. Although it may be to get votes, but just in case, they have given our data and we have brought to us.

Aida Fernández Salvans
Catering’s Responsible