Aquest novembre va tenir lloc la primera reunió amb l’AFA del col·legi Eixample I, on es va fer una presentació dels nostres serveis perquè és el primer any que oferim els nostres serveis en aquest centre.
L’escola és una escola sense cuina in situ, amb la qual cosa el menjar es cuina a la nostra cuina central i posteriorment es transporta al centre.
Durant la reunió, va tenir lloc l’explicació de la missió de Fundació Futur, en la que vam ressaltar el fet d’oferir almenys un àpat saludable al dia. Els dos temes transversals van ser; el monitoratge en l’espai de migdia amb
un caire d’ensenyança conseqüent amb el de l’escola, i l’elaboració de menús i en què ens basem, a causa del fet que la nostra tasca busca donar àpats saludables i ens guiem amb les pautes que marca el departament de la Generalitat i Salut. Intentem millorar la nostra pròpia acció a través de l’autocrítica, fet que ens ha portat a potenciar la proteïna vegetal de fa tres anys ençà, vist que s’ha demostrat la possibilitat de substitució envers la proteïna animal, ja que el seu valor nutricional és similar.