SERVEI D’ACOLLIDA A PERSONES ESTRANGERES


L’acollida de persones vingudes d’arreu, amb diferents coneixements, llengües, cultures i religions, forma part de la tradició de Catalunya. L’increment de la població nouvinguda els darrers anys ha posat de manifest la necessitat de coordinar, sistematitzar i incrementar els mecanismes de recepció i acollida de persones immigrades conjuntament amb les administracions locals.

Per aquest motiu, Fundació Futur vol aportar el seu gra de sorra i ha incorporat a 5 persones en el projecte ACOL per tal d’ajudar a la formació i inserció sociolaboral. Són persones estrangeres immigrades,  sol·licitants d’asil o de protecció subsidiària, refugiades, apàtrides i retornades. Els ajuntaments que ho considerin oportú poden ampliar el servei a qualsevol altra persona empadronada al municipi.

L’acollida té la finalitat de promoure l’autonomia i la igualtat d’oportunitats de les persones nouvingudes i minimitzar els obstacles que ho impedeixen. Tenim per objectiu la plena integració de les persones immigrades i els seus familiars a la vida social de la comarca, potenciant la convivència, la cohesió social, la lluita contra l’exclusió social, la igualtat d’oportunitats i l’accés als recursos col·lectius i serveis públics existents a la comarca.