INTEGRACIÓ D’INMIGRANTS AL MERCAT LABORAL A EUROPA


El projecte europeu MILE, ‘Integration in the Labour Market in Europe‘ té com a objectiu desenvolupar, implementar i integrar un model eficaç de serveis específics per a la integració de ciutadans extracomunitaris en el mercat laboral europeu, basat en competències multisectorials, mobilització d’actors i migrants.

Des del mes de gener de 2019, Fundació Futur conjuntament amb Acció Contra la Fam com a representants de la península Ibèrica lideren aquesta aposta necessària. Aquest projecte finançat pel Fons d’Asil, Migració i Integració de la Unió Europea i tindrà una durada de 30 mesos i afavorirà a la inserció de 520 persones, especialment dones i joves, i inclourà a persones refugiades.

Un total de 8 organitzacions, públiques i privades, de 4 països de la Unió Europea: Espanya, Itàlia, Grècia i Àustria, de diferents àmbits com a agents de formació professional, agències públiques d’ocupació i ONG que treballem en l’àmbit de la inclusió sociolaboral. Entre les activitats es preveu millorar les nostres pràctiques i metodologies de treball per generar solucions més efectives a les necessitats d’inclusió laboral d’aquest col·lectiu, incloent-hi visites d’estudi, trainings, intercanvis i, en definitiva, activitats per compartir els resultats i escalar o extrapolar-los a altres països en una etapa posterior.

Ets un empresari públic o privat? Ens agradaria sentir les vostres opinions!  Estem recopilant les experiències i les idees dels empresaris sobre l’ocupació de ciutadans que no pertanyen a la UE, incloent-hi obstacles, habilitats i suport necessaris.

El qüestionari és anònim i triga uns 10‘:
https://projectmile.eu/become-an-associate/

Per més informació:  https://projectmile.eu/the-project    I   https://www.facebook.com/MILEProject/posts/572888109897013