Aquest 22 de setembre integrants del projecte Fem País han realitzat una compareixença davant la Comissió d’Empresa i Coneixement per exposar les problemàtiques de les pimes i propostes concretes.

Anna Aisa, Gerent d’ACAES, i Raimon Martínez, Director General de Fundació Futur, han exposat el projecte Fem País impulsat per l’Associació Catalana d’Executius, Directius i Empresaris davant la Comissió d’Empresa i Coneixement del Parlament de Catalunya. És la segona vegada que es presenta el Fem País en aquesta comissió amb la intenció de donar suport a les pimes i equiparar els seus drets al de les grans empreses.

Durant l’exposició, Martínez i Aisa, han parlat sobre la desafecció política, la necessitat de recuperar la confiança i han insistit en la importància del registre dels grups d’interès. D’altra banda, han demanat el suport a la pime fent incís en la negociació col•lectiva, les dificultats per crear una societat limitada, i la lluita contra la morositat, que encara està lluny del pagament a proveïdors entre els 30 i 60 dies que estableix la llei.

En referència a la contractació pública, han subratllat la necessitat d’estudiar i modificar els requisits de solvència i els criteris tècnics i de preus.

PROPOSTES CONCRETES

Per finalitzar la ponència, Anna Aisa i Raimo Martínez, han exposat una sèrie de propostes enfocades a millorar la situació de les pimes, les quals formen més del 98% del teixit econòmic empresarial i creen el 70% de l’ocupació.

Entre aquestes propostes es demana:

– Diàleg i negociació a través de la creació de la taula Fem País per a reunir-se amb els diferents partits polítics
– Promoció: conscienciació, promoció i divulgació de la figura de l’empresari i l’emprenedor
– Responsabilitats: Equiparar les responsabilitats polítiques amb les de la societat civil i les dels empresaris.
– Negociació col•lectiva: reconèixer les patronals amb el 15% d’empreses com a interlocutores vàlides per formar part a les taules negociadores dels convenis col•lectius.
– Lluita contra la morositat: compromís per part de polítics i Govern per donar suport a la llei 15/2010 i per instar la creació d’un règim sancionador en totes les relacions comercials de l’Administració.

FEM PAÍS

El projecte té com a finalitat ajudar a la petita i mitjana empresa constituint xarxes de diàleg entre els diferents actors de la societat. També estableix un itinerari pel desenvolupament de Catalunya on es treballa el suport a la PIME catalana i la desafecció de les petites i mitjanes empreses vers els polítics.

Aquesta iniciativa, impulsada per l’Associació Catalana d’Executius, Directius i Empresaris (ACEDE), defensa la necessitat de recuperar el prestigi de la classe política i l’empresa a través de projectes que proporcionin solucions a la societat. A més, sosté que s’ha de redactar la nova legislació tenint en compte l’impacte que les diferents mesures poden originar sobre les PIMEs.

La primera compareixença es va celebrar el dia 2 d’abril de l’any 2014, a partir de la qual s’ha anat mantenint reunions amb els diferents partits polítics, i s’espera que amb aquesta segona compareixença es puguin adoptar mesures més significatives.

Més informació sobre el projecte