Fundació Futur tornarà a participar un any més al projecte d’economia social, sostenible i cultural, El comerç i les escoles en el següent curs 2018/2019. Aquest és un projecte que ofereix visites guiades a diferents botigues i comerços emblemàtics sumats a tallers de consum responsable i altres propostes. L’objectiu d’aquest projecte és redescobrir la ciutat des d’una perspectiva cultural, social i històrica a través del comerç, donant importància a la diversitat i el descobriment dels diferents oficis per tal de despertar noves vocacions, i educar per consumir de manera activa, crítica i responsable i posar en valor la proximitat.

La Fundació participarà duent a terme visites guiades de les botigues Menja Futur situades a Marià Cubí i Tinent Navarro, on s’explicarà la missió i els valors de l’entitat.